Aktuelnosti

Cena laserskog skidanja dioptrije i posebne pogodnosti

Cena laserskog skidanja dioptrije i posebne pogodnosti

Očna bolnica ,,Profesional-dr Suvajac’’ je svojom cenovnom politikom učinila lasersko skidanje dioptrije dostupnim velikom broju osoba, koji su se već oslobodili nošenja naočara i kontaktnih sočiva.

Cena intervencije laserskog skidanja dioptrije na oba oka, iznosi 1000 evra (sa plaćanjem u dinarskoj protiv vrednosti). Pre intervencije je potrebno obaviti pregled za lasersko skidanje dioptrije. Pregled za lasersko skidanje dioptrije traje oko dva sata, u toku kojeg se obavljaju ispitivanja na 10 naprednih dijagnostičkih aparata, čime se osigurava dobar odabir kandidata za intervenciju i uspešan rezultat.

U mesecu junu smo za sve pacijente omogućili popust od 70% na pregled za lasersko skidanje dioptrije. Cena pripremnog preoperativnog pregleda umesto 10 000 dinara, sa popustom iznosi 3000 dina

U cenu intervencije su uključeni  svi kontrolni pregledi u prva tri meseca nakon intervencije.

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA 12 DO 24 MESEČNIH RATA 

lasersko skidanje dioptrije

Očna bolnica ,,Profesional-dr Suvajac’’ je takođe obezbedila mogućnost plaćanja intervencije laserskog skidanja dioptrije na 12 do 24 mesečnih rata za sve koji bi želeli da se oslobode nošenja naočara i kontaktnih sočiva ali nisu u mogućnosti da odjednom plate sve troškove intervencije. Za detaljne informacije u vezi načina plaćanja na odloženo, možete kontaktirati naše administrativno osoblje na brojeve telefona: 011 37 52 283, 011 37 52 283; 

POSEBNA POGODNOST ZA PACIJENTE KOJI ŽIVE DALJE OD 200 KILOMETARA OD BEOGRADA 

Za pacijente koji planiraju lasersko skidanje dioptrije a žive dalje od 200 km od Beograda obezbedili smo besplatan  smeštaj, ukoliko to žele, u apartmanima naše klinike.

Pacijenti imaju besplatan smeštaj 3 dana ( 2 noćenja)  što je dovoljno da se obavi pripremni pregled za lasersko skidanje dioptrije, laserska intervencija I prva postoperativna kontrola narednog dana posle intervencije.

Besplatnim smeštajem omogućavamo pacijentima veći komfor I smanjenje dodatnih troškova intervencije.