Osoblje

mr sci.med. dr, šef centra za glaukom, Željka Jojić Savićević

mr sci.med. dr, šef centra za glaukom, Željka Jojić Savićević

Biografija

Mr sci.med. dr Željka Jojić Savićević je rođena 1967. godine u Beogradu  gde je završila osnovnu školu i III beogradsku gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu beogradskog univerziteta diplomirala 1992. godine sa prosečnom ocenom 9.03. Na matičnom fakultetu je 1994. godine počela specijalizaciju iz oftalmologije, a specijalistički ispit je položila 1988. godine sa odličnom ocenom.

Od 1999. do 2009. godine radila je u Klinici za očne bolesti VMA na odeljenju za prednji segment oka i glaukom. Od 2001. na Medicinskom fakultetu odbranila je magistarsku tezu  iz oblasti glaukoma, što je i u daljem kliničkom radu bio predmet najužeg interesovanja.

Nakon sticanja zvanja magistra medicinskih nauka izabrana je u zvanje asistenta, te dobija značajno mesto u poslediplomskoj nastavi. 1999. godine usavršava se i u Moorfields Eye Clinic u Londonu, sa posebnom pažnjom na dijagnostiku i lečenje glaukoma.

Autor je monografije ’’Medikamentno ili hirurško lečenje glaukoma’’ i drugih stručnih radova. Aktivno je učestvoavla na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Od kraja 2009. radi u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Profesional Dr Suvajac, kao šef centra za glaukom.